Distriktsläkarna Kviberg

Vårdcentral & BVC

 

Rustmästaregatan 3-5

415 05  GÖTEBORG

Tel. 031-36 36 280

info@distriktslakarna.se

Här finns vi...

info@distriktslakarna.se

Observera att vår mejl går bra att använda vid icke patientrelaterade ärenden.

Vid patientrelaterade ärenden ber vi att få hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster för kontakt på ett säkert sätt. Det går naturligtvis också bra att ringa oss.

1177_vg_etjanster_banner_e-tjanster-3.jp

Synpunkter på vården

 

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål beträffande den vård du får, går det bra att skriva brev eller använda vår infomejl:

info@distriktslakarna.se

DL_webb_hoguppl.png